Wytłaczarka jednoślimakowa

Wytłaczarka jednoślimakowa została zaprojektowana i wykonana w celu wytłaczania tworzyw polimerowych. Załadunek materiału następuję przez kosz zasypowy, który uzupełniany jest za pomocą podajnika.

W pierwszym etapie materiał jest uplastyczniany w blokach grzewczych. Maszyna posiada 7 stopni grzewczych. Cztery z nich są grzewczo-chłodzące oraz trzy grzewcze(znajdujące się układzie formującym).Materiał przetłaczany jest za pomocą ślimaka, który napędzany jest przez przekładnie trójfazowym silnikiem asynchronicznym. Tworzywo wyciskane jest w układzie formującym w postaci nitek. Układ formujący składa się z mechanicznego zmieniacza sit, trzech stopni grzewczych oraz ustnika wytłaczającego. Wytłaczarka umożliwia odgazowywanie materiału poprzez wytworzenia podciśnienia w układzie uplastyczniającym za pomocą pompy próżniowej.

Układ sterowania składa się z szafy sterującej, aktorów wykonawczych, czujników oraz systemów pomiarowych. Pomiar temperatury poszczególnych sekcji został zrealizowany za pomocą termopary typu K. Prąd elementów grzejnych poszczególnych sekcji jest pod stałym nadzorem-umożliwia to szybkie zweryfikowanie ich poprawnego działania.

Szczegóły projektu

  • Lokalizacja : Lubawa
  • Data zakończenia projektu :01/26/2022
  • Klient :Dreszler
error: Content is protected !!