MSF – linia lakiernicza

Niniejszy projekt dotyczył gromadzenia, agregacji oraz wymiany danych pomiędzy aplikacją wizualizacji i zarządzania linią stworzoną na rozwiązaniach firmy Wonderware, a sterownikiem PLC marki Siemens, na którym została zaimplementowana logika odpowiedzialna za działanie tzw. machine adapterów, w ramach wdrożenia systemu MSF – Manufacturing System of the Future.
Głównym założeniem przyjętym przy projektowaniu aplikacji, było przygotowanie uniwersalnego interfejsu dla każdej maszyny (tzw. machine adapter) w oparciu o standard PackML, opracowany przez organizację OMAC.

Nasz wkład to integracja oraz utworzenie oprogramowania dla sterownika odpowiedzialnego za pośredniczenie w przesyłaniu danych pomiędzy maszynami na linii a systemem MES. Na linii znajdują się 42 maszyny.

ERAmatic również we współpracy z firmą CEFLA, Heeseman etc. aktualizowanała oprogramowanie firm trzecich w celu udostępnienia danych różnymi protokołami.

W wykonanie oprogramowania zaangażowana była również firma ELPEsoft.

Szczegóły projektu

  • Lokalizacja : Lubawa
  • Data zakończenia projektu :12-01-2022
  • Sterownik : S7-1500
error: Content is protected !!