Sterowanie PLC / HMI / SCADA

PLC

Po rozwinięciu skrótu PLC otrzymujemy Programmable Logic Controller, czyli programowalny sterownik logiczny.

Sterowniki PLC stosujemy, gdy mamy do wysterowania specjalistyczną maszynę gdzie algorytm musi być dopasowany do rozwiązania, lub chcemy wielokrotnie skorzystać z algorytmu. Jeżeli mamy do wyboru gotowy sterownik (np. sterowania piecem) będzie on raczej tańszy niż zakup PLC i poświecony czas inżynierski. Często klienci pytają czy i jaki typ sterownika powinni zastosować w swojej aplikacji. 

Często dobieramy rozwiązanie na sterowniku PLC szacując ilość potrzebnych wejść i wyjść, interfejsów czyli komunikacji między PLC a innym urządzeniami,  dodatkowo zajmujemy się programowaniem takich rozwiązań.

Wiekszość programowalnych rozwiązań, które dostarczamy pochodzą z portfolio firmy SIEMENS, co wynika wprost z wysokiej jakości rozwiązań a także bardzo wysokiej niezawodności. 

HMI

Efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi wymaga zastosowania funkcjonalnych, a jednocześnie wygodnych metod. Panele operatorskie HMI jak sama ich nazwa wskazuje, stanowią komfortowy, graficzny interfejs do komunikacji ludzi z maszynami, natomiast system SCADA umożliwia szybki wgląd w stan faktyczny maszyn i urządzeń, a także daje przejrzystą graficznie informację m.in. o występujących alarmach i wspiera operatora oraz osoby zarządzające w ich pracy.

 

SCADA

SCADA to skrót od Supervisory Control And Data Acquisition co możemy dosłownie przetłumaczyć jako nadzór i akwizycja danych. W rzeczywistości SCADA to system informatyczny nadzorujący przebieg procesu technologicznego, jest nadrzędny w stosunku do warstwy sprzętowej (sterowniki, moduły I/O) i realizuje następujące zadania:

• Wymiana danych w czasie rzeczywistym ze sterownikiem PLC lub modułem I/O.
• Przetwarzanie informacji w czasie rzeczywistym.
• Wyświetlanie informacji na ekranie w postaci czytelnej dla człowieka.
• Utrzymywanie bazy danych w czasie rzeczywistym z informacjami technologicznymi.
• Zarządzanie alarmami oraz sygnalizacja alarmów.
• Przygotowanie i generowanie raportów o postępach procesu technologicznego.
• Archiwizacja informacji technologicznych

OFERTA FIRMY

Oferujemy programowanie sterowników PLC – zarówno w istniejących instalacjach jak i nowych obiektach. Projektujemy systemy sterowania oparte na sterownikach firmy Siemens, Schndeider Electric i innych. Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu wizualizacji na panelach HMI firmy Weintek a także projektujemy i modyfikujemy systemy SCADA.

Przykładowe sterowniki oraz urządzenia które mieliśmy przyjemność programować:

  • Siemens: S5, S7: 200/300/1200/1500, Logo!
  • Schneider: M340, Zelio Logic,
  • Mitshubishi Electric: MELSEC Q03UDE, FX2N, FX5U
  • Beckhoff: liczne integracje, EK11xx, EK9xx, 
  • Saia: PCD2, PCD3
  • National Instruments: cRIO 9031 / 9036 / 9041
  • HMI: Weintek, Proface, Unitronics
  • Systemy safety:  PILZ/SICK/Omron
  • CNC: Sinumerik, LinuxCNC, Mach3, NCstudio

Posiadamy i używamy liczne oryginalne oprogramowanie w tym: TIA PORTAL w wersji Professional, programujemy sterowniki rodziny S7 oraz panele HMI firmy Siemens.

error: Content is protected !!